This post is also available in: enEnglish (Engelska)

Hur blir man remitterad till Aleris Obesitas?

Aleris Obesitas bedriver både privat- och offentligt finansierad sjukvård. Om du är privatbetalande sker alla dina besök och din gastric bypass eller gastric sleeve operation i Malmö, men du kan också, om du uppfyller regionens kriterier komma till oss på remiss från din läkare eller via en egenremiss. Då sker dina mottagningsbesök i Malmö men du opereras i Kristianstad.

De kriterier för att få en överviktsoperation på remiss via Region Skåne är bland annat:
– BMI över 40 i minst 5 år eller BMI >35 och diabetes typ 2 eller sömnapné.
– Att du är mellan 18-65 år.
– Att du gjort flera dokumenterade professionellt ledda viktminskningsförsök.

Remissen godkänns inte av oss på Aleris utan av din region/ditt landsting. Om du inte uppfyller kriterierna kan du söka dig till oss som privatbetalande patient om du har ett BMI >30.

Om remissen godkänns kan den, om vårdgarantin inte uppfylls skickas till oss. Kom ihåg att åberopa vårdgarantin i remissen och önska gärna att komma till Aleris Obesitas. När du åberopar vårdgarantin har du rätt att träffa specialist inom 90 dagar.

Om du kommer på remiss sker dina mottagningsbesök i Malmö men du opereras i Kristianstad. Ditt första besök bokar du inte in själv, utan du får en kallelse med en tid för gruppinformation och enskild läkarbedömning.

Förutom Region Skåne som är vår största uppdragsgivare samarbetar vi även med andra landsting. Vänd dig till din region/landsting för remiss.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!