This post is also available in: enEnglish (Engelska)

Övervikt och fetma

Övervikt globalt följer länders ekonomiska utveckling, så fort ett land får det bättre avseende såväl tillgång på mat som bekvämligheter, så ökar problemen relaterade till fetma. Hos den enskilde individen spelar även andra faktorer in, som ärftlighet, medicinering, rökstopp m.m.

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMI –Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Värde >25 definieras som övervikt, värde >30 som fetma. (I Sverige passerade vi 50%-strecket för övervikt i befolkningen redan år 2011.) Ett annat mått är midjeomfånget. Normalvärden för män är <94 cm, för kvinnor <80 cm.

Övervikt medför en ökad risk för sjukdomar redan vid BMI >25. Dessa sjukdomar inkluderar hjärtkärlsjukdom och stroke, typ 2 diabetes, artros i lederna, sömnapnesyndrom samt ett flertal cancerformer. Detta sammantaget gör att en människa med fetma riskerar leva ett 10-15 år kortare liv.

Den totala kostnaden för övervikt i världen har beräknats till ca 2 000 000 000 000 US$/år –en svårgreppad summa! Men det motsvarar totala kostnaden för rökning i världen per år, eller alla väpnade konflikter tillsammans.

Skillnad på övervikt under utveckling och etablerad övervikt

För att förstå överviktsproblematik måste man skilja på fasen när övervikten är under utveckling, respektive när den är (hormonellt) etablerad i kroppen. Övervikt under utveckling kan man fortfarande påverka själv, med kost och motion på sedvanligt sätt.

smal midja med för stora jeans

Etablerad övervikt är däremot ”immun” mot detta – kroppen försvarar sig med ett stort antal mekanismer. Exempel är ökade svälthormoner (ghreliner), minskade mättnadshormoner (leptiner) men även minskad förbränning i muskulatur och ökad aktivitet i hjärnans hunger- och belöningscentra.

Det typiska för människor med etablerad övervikt är att man går ner i vikt när man bantar, men omedelbart går upp igen när man slutar. Detta fenomen beror alltså inte på ”bristande karaktär” hos den överviktige –utan är en rent fysiologisk försvarsmekanism mot svält.

Läs mer om hur hormoner påverkar vikten