This post is also available in: enEnglish (Engelska)

Gastric Sleeve

Gastric sleeve är ett kirurgiskt ingrepp som enbart omfattar magsäcken, och innebär ingen kirurgi på tarmen. Vid operation avlägsnas 85% av magsäcken så att den resterande magsäcken får formen av ett rör eller en ärm – därav namnet ”sleeve”.

Principer vid gastric sleeve
Delen av magen som opereras bort, tas ut ur bukhålan. Den smala rörformade magen som återstår staplas (”häftas”) med avancerade kirurgiska instrument.

När den förminskade magsäcken fylls, skapas det tryck som ger tidig och relativt långvarig mättnadskänsla. Intag av för stora mängder mat, eller om man äter för snabbt, medför obehag och i värsta fall illamående och kräkningar. Operationen ger en hormonell effekt, som leder till att hungerkänslorna minskar.

Normal anatomi jämförs med anatomi efter en gastric sleeveoperation

Varaktiga resultat efter en gastric sleeve
Metoden är icke reversibel (kan inte återställas), men räknas som mer skonsam (lite ”snällare”) än gastric bypass. Detta beror på att man inte kopplar om tarmarna. Patienten kommer därför att ha en normal tarmfunktion.

Efter en överviktsoperation följer de som är opererade med gastric sleeve och gastric bypass samma kostrutiner, men de sleeveopererade är inte fullt lika känsliga för fett och socker.

Efter en gastric sleeve kan man bli av med ca. 50-80 % av övervikten (vikt över BMI 25) efter 1-2 år, men resultaten är mer osäkra än vid gastric bypass på lång sikt (efter 5 år). Magvolymen kommer på sikt kunna öka något och det är troligt att man kan gå upp en del i vikt igen. Därför är uppföljning och ändrad livsstil mycket viktigt för ett bestående resultat. Studier har visat att gastric sleeve-operation bidrar till ökad livskvalitet. Hos de flesta kommer problem med fetmarelaterade följdsjukdomar att reduceras eller försvinna efter operation.

Hur gastric sleeve-metoden kom till
Gastric sleeve var från början första steg i den större överviktsoperationen duodenal switch. Man gjorde först en gastric sleeveoperation och i ett senare skede en avancerad tarmomkoppling. Denna introducerades kring 1986 och då utfördes denna operation med öppen teknik. Gastric sleeve som egen magsäcksoperation (alltså utan efterföljande tarmomkoppling), började etableras 1997. Metoden förfinades i och med att man lärde sig att utföra den laparoskopiskt (med titthålskirurgi), kring år 2000. Detta gjorde den postoperativa läkningen betydligt lättare för patienten. Gastric sleeve har blivit alltmer vanligt förekommande i Sverige senaste 5 åren och utgör nu ca en fjärdedel av all överviktskirurgi.

Vi på Aleris Obesitas har hela tiden strävat efter att göra magsäcksoperationerna säkrare. Vi har Sveriges kortaste genomsnittliga operationstid, vilket ger kortare sövningstid och snabbare mobilisering efteråt.

Vilka kriterier finns för att kunna opereras med gastric sleeve?
Den offentliga vården har avancerade kriterier: vikt motsvarande BMI mer än 40 i minst 5 år (alternativt BMI mer än 35 i minst 5 år, plus samtidig fetmarelaterad sjukdom), flertal dokumenterade misslyckade bantningsförsök, ålder 18-65 år, med mera. Vår uppfattning är att dessa kriterier ur ett vetenskapligt perspektiv gör att patienter kommer till kirurgi för sent i förloppet.

Våra kriterier inom Aleris Plus är BMI mer än 30, men utan krav på 5 års duration. Man ska ha gjort minst ett seriöst bantningsförsök (3-5% av alla patienter kan klara sin viktnedgång själv). Man ska vara motiverad till sin magsäcksoperation. Vår övre åldersgräns är biologisk, inte utifrån almanackan.

Vad ställs det för krav på dig som patient efter en gastric sleeveoperation?
Före och direkt efter magsäcksoperationen är det en hel del att hålla reda på; viktnedgång innan operationen, recept, kostupptrappning, blodförtunnande sprutor m.m. Vi hjälper dig så mycket som behövs, men det är bra att vara noggrann och ta ett moment i taget. När sedan de första 6 veckorna efter din gastric sleeve är avverkade, så går allt ut på en och samma sak: att lära sig stabila rutiner. Det kommer att ta 3-6 månader att komma in i nytt sätt att äta, dricka, träna och ta vitaminer. Denna period gör du ”jobbet” (koppla på din envisa sida!), och målet är att lära sig goda vardagsrutiner. När allt fungerar så går sedan livet som överviktsopererad av sig självt -som på autopilot.

 

Information om vår andra operation:  gastric bypass

Är du redo att boka ett besök?

Aleris är med dig hela vägen till ditt nya liv